romania united kingdom germany bulgaria france spain

banner auction

 

Europa Master Pigeons OLR 2020

 

Europa Master Pigeons OLR este persoana juridica, autorizata legal si sanitar veterinar cu drepturi depline de a creste, întreține si a organiza concursuri cu porumbei. Este înregistrata in sistemul TRACES ceea ce ii da dreptul de a importa si exporta porumbei din si in întreaga lume. Mașinile de transport porumbei sunt de asemenea înregistrate si omologate sanitar veterinar cu sistem GPS. Europa Master Pigeons OLR deține unitate de carantina si laborator omologate sanitar veterinar.
In cadrul columbodromului Europa Master Pigeons OLR puteți participa si aduna puncte pentru:
1. FCI RACING PIGEONS GRAND PRIX
2. ONE LOFT RACING WORLD LEAGUE
Pentru a participa la ONE LOFT RACING WORLD LEAGUE trebuie respectate si îndeplinite regulile acestei competiții
Plan de zbor si antrenamente (2020)
Programul de zboruri este următorul :
HS1- Bogdan Voda ( 104Km ) 05.08.2020
HS2 - Panciu ( 182 Km ) 12.08.2020
HS3 - Romanu - Brăila ( 264 Km ) 19.08.2020
HS4 - Stupina ( 352 Km ), FCI MUNDIAL RACING 26.08.2020
HS 5 Halbfinale - Biruința – 421 Km 08.09.2020
FINALE – 503 Km Bliznatsi 22.09.2020

Intre etape se vor face minim un antrenament cu ceas si îmbarcare între 50 Km şi 100Km.
In perioada de pregătire, antrenare se vor face antrenamente zilnic intre 10 Km şi 100 Km cu ceasul pornit. Excepţie vor face zilele cu condiţii atmosferice extreme ( ploi torenţiale, vanturi puternice, canicula , etc. ). Antrenamentele se vor efectua in toate cele 4 puncte cardinale.
Antrenamentele oficiale vor fi zilnice, cu îmbarcare, in perioada 01.07.2020 – 01.08.2020
Organizatorii îşi rezerva dreptul de a modifica datele de antrenament si concurs, daca situaţia o impune sau in caz de forţă majora. Orice modificare se va aduce imediat la cunoştinţă participanţilor .

Collectingdates:
29 - 1March-Houten - NetherlandsandBelgium
1 MarchAbend – Germany – W. Waldow
2 March - Germany Karl-H Lang
3March - Austria, Slovakia, Hungary, Czech Republic
16-17 March - Belgium, Netherlands ,Germany, Cehia, Slovakia, Ostreichund Hungary
Abholungdirekt vom Züchter, Sie müssensicheineWochevorher per Mail benachrichtigen !!!
Collectiondirectlyfromthebreeders, you must notifyoneweekearlierby mail !!!
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
The transport costs 10 euros per pigeon.Der Transport kostet 10 Euro pro Taube.
Het transport kost 10 euro per duif.
28 MarchEssen-Katenberg – HausmesseundTaubenborse – DeutchesBrieftaubenzentrum
The transport costs 10 euros per pigeon.Der Transport kostet 10 Euro pro Taube.
Het transport kost 10 euro per duif.
2 - 3 April - BelgiumandNetherlands
4 April –Germany ( Werner Waldow& KH Lang)
5 April - Austria and Hungary
14-16 April Belgium, Netherlands ,Germany, Cehia, Slovakia, Ostreichund Hungary
Abholungdirekt vom Züchter, Sie müssensicheineWochevorher per Mail benachrichtigen !!!
Collectiondirectlyfromthebreeders, you must notifyoneweekearlierby mail !!!
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1 May - BelgiumandNetherlands
2 May - Germany (Werner Waldow& KH Lang)
3 May - Austria, Slovakia,
9 – 10 May - Belgium, Netherlands ,Germany, Cehia, Slovakia, Ostreichund Hungary
Abholungdirekt vom Züchter, Sie müssensicheineWochevorher per Mail benachrichtigen !!!
Ognisabatoc'è un trasportosullarottanorddell'Italia, trail 2 marzo e l'11 maggio.
The transport costs 10 euros per pigeon.Der Transport kostet 10 Euro pro Taube.
Het transport kost 10 euro per duif. Iltrasporto costa 10 euro al piccione.
Wecollectdirectlyfromthebreeders in France andthe UK. You must announce at leastoneweekby mail.
The transport costs 15 euros per pigeon.Der Transport kostet 15 Euro pro Taube.
Het transport kost 15 euro per duif.Le transport coûte 15 euros par pigeon.
Recolectamosdirectamente de loscriadores en Portugal y España. Debesanunciar al menos una semana por email.
Nóscoletamosdiretamente dos criadoresemPortugal e naEspanha. Vocêdeveanunciarpelomenosumasemana por e-mail.
O transportecusta 15 euros por pombo.El transporte cuesta 10 euros por paloma.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Europa Master Pigeons OLR 2020

Porumbeii participanţi la EUROPEAN MASTER PIGEONS OLR trebuie sa poarte inel genealogic din anul 2020 si sa fie a unei federaţii columbofile recunoscute .
Trebuie sa fie in vârstă de minim 4-6 săptămâni, să poată manca si bea apa singuri la predarea către EUROPEAN MASTER PIGEONS OLR. Nu este obligatoriu sa fie vaccinaţi, deoarece absolut toţi porumbeii colectaţi vor fi vaccinaţi si vor urma un program profilactic , in perioada de adaptare. La predare se va menţiona daca porumbeii au fost sau nu vaccinaţi.

Prin predarea porumbeilor către EUROPEAN MASTER PIGEONS OLR, se preda si dreptul de proprietate in toate formele, către Columbodromul E.M.P, acesta devenind proprietarul de drept al acestora.
Porumbeii vor fi ţinuţi in carantină, separaţi pe crescători timp de o săptămânăînainte de a fi introduşi in crescătorie. Daca vor exista porumbei cu probleme in perioada de carantina , proprietarul acestora va fi informat imediat si acesta va decide ce trebuie făcut pe mai departe, va înlocui porumbeii cu probleme imediat sau va trimite gratis anul următor un număr egal de porumbei cu cei care au avut probleme. Porumbeilor cu probleme li se vor efectua analize de laborator pentru a nu există dubii .
Porumbeii se vor colecta direct de la crescătoria participanţilor sau de la reprezentantul legal al columbodromului. Din momentul predării porumbeilor de către participant si pana la intrarea in carantina durata nu va depăşi 72 de ore.

Este obligatoriu ca la predarea porumbeilor sa se predea pedigreele si titlurile de proprietate, un cont bancar pentru plata premiilor , un număr de telefon si o adresa de mail pentru comunicarea rapida. Predarea pedigreelor se poate face si pe cale poştală pana cel târziu pe data de 01.06.2020.

Taxa de participare este de 600 de euro per echipa. Echipa este formata din 2 porumbei activi si 2 porumbei rezerve. Porumbelul rezerva câştigă premii la HS1, HS2, HS3 si HS4. Porumbelul rezerva înlocuieşte oricare din porumbeii activi, in caz de pierdere a acestora, înainte de semifinala. Porumbelul rezerva trebuie activat înainte de semifinala contra sumei de 300 euro, daca cei doi porumbei activi sunt încă prezenţi. Porumbeii activi se anunţa care sunt de la înscriere. Daca crescătorul nu a făcut acest lucru, porumbelul cu cea mai mare serie este rezerva. Porumbeii rezerva se pot activa oricând, daca acest porumbel nu ajunge in semifinala, banii pentru activare se înapoiază integral. Porumbelul rezerva se activează pana pe data de 27.08.2020. Incepand cu data de 28.08.2020 porumbelul rezerva poate fi activat de terţe persoane. Lista cu porumbeii rezerva care se activează se actualizează zilnic.
Participanții care se înscriu si plătesc taxa de participare pana pe data de 31.12.2019 beneficiază de o reducere de 50 de euro din taxa de participare ( plătind doar 550 Euro / echipa ( 2 activi + 2 rezerva ). Porumbelul rezerva trebuie activat înainte de semifinala doar contra sumei de 275euro. Acest drept nu se poate transmite cătreterți.

Plata se va face in următorul cont :
SC. EUROPEAN MASTER PIGEONS SRL
Adresse : Str. Catunului Nr. 2, ComunaBaia, Sat Baia, 727020, Jud. Suceava, Rumänien
BANCA TRANSILVANIA
Adresse 725200 Falticeni, Str. Republicii, Romania
Pentru plati in EURO:
IBAN : RO10 BTRL EURC RT04 7787 8001
Pentru plati in USD :
IBAN : RO14 BTRL USDC RT04 7787 8001
Pentru plati in RON :
IBAN : RO60 BTRL RONC RT04 7787 8001
SWIFT/ BIC : BTRL RO22

Plata premiilor pe teritoriul României se va face in RON, la cursul de schimb alBăncii Transilvania din ziua când se efectuează plata premiilor. Impozitarea premiilor, daca va fi cazul, se va face conform legilor in vigoare la data plătirii premiilor. Beneficiarul premiului va suporta taxele bancare de transfer. Prin trimiterea porumbeilor către European Master Pigeons SRL se înţelege asumarea in totalitate a regulamentului.

După perioada de carantina, care durează o săptămână, porumbeii vor fi introduşi in crescătorie. Porumbeii vor urma un program de profilaxie si vaccinare si se vor acomoda cu mediul interior si exterior al cuştii .
Primirea porumbeilor se face in perioada 29.02.2020 – 10.05.2020.

Porumbeii vor primii cipul electronic si se va ascunde inelul genealogic prin înfoliere de la intrarea in crescătorie . De la aceasta data absolut toţi porumbeii vor fi liberi sa zboare in jurul crescătoriei si vor începe antrenamentele uşoare cu îmbarcare generala cu ceasul pe antrenament.

In perioada de prepregătire, se vor face antrenamente intre 1 Km si 30 Km . Excepție vor face zilele cu condiţii atmosferice extreme ( ploi torenţiale, vanturi puternice, canicula , etc. ). Antrenamentele se vor efectua in toate cele 4 puncte cardinale.

Antrenamentele oficiale vor începe in jurul datei de 01.07.2020.
Programul de zboruri este următorul :
HS1- Bogdan Voda ( 104Km ) 05.08.2020
HS2 - Panciu ( 182 Km ) 12.08.2020
HS3 - Romanu - Brăila ( 264 Km ) 19.08.2020
HS4 - Stupina ( 352 Km ), FCI MUNDIAL RACING 26.08.2020
HS 5 Halbfinale - Biruinţa – 421 Km 08.09.2020
FINALE – 503 Km Bliznatsi 22.09.2020
Intre etape se vor face minim un antrenament cu ceas si îmbarcare intre 50Km si 100Km.

In perioada de pregătire, antrenare se vor face antrenamente zilnic intre 10Km si 100 Km cu ceasul pornit. Excepție vor face zilele cu condiții atmosferice extreme ( ploi torențiale, vanturi puternice, canicula , etc. ). Antrenamentele se vor efectua in toate cele 4 puncte cardinale.

Antrenamentele vor fi zilnice, cu îmbarcare, in perioada 01.07.2020 – 01.08.2020.
Organizatorii îşi rezerva dreptul de a modifica datele de antrenament si concurs , daca situația o impune sau in caz de forța majora. Orice modificare se va aduce imediat la cunoștințaparticipanților .

Îmbarcarea la HS-uri, Semifinala si Finala se face de către personalul columbodromului, in fata camerei de luat vederi si a unei comisii formata din participanți. Comisia nu va atinge porumbeii , doar vor verifica vizual seria de inel. La îmbarcarea pentru HS, Semifinala si Finala se va da jos folia protectoare de pe inel si după verificarea seriei de către comisie , se va trece porumbelul peste ceasul de îmbarcare si i se va înfolia din nou inelul in fata comisiei si a camerei de luat vederi si va fi pus in cușca de transport.

După terminarea îmbarcării sub supravegherea comisiei si a columbofililor participanți la îmbarcare , se vor pune cuștile de transport in mașina de transport porumbei si se vor sigila ușilemașinii.
Transportul porumbeilor se va face cu mașina de transport porumbeii autorizata, de către personalul angajat al columbodromului EUROPEAN Master Pigeons OLR.

La locul de lansare, toate pregătirile necesare unei bune lansări, hrănirea si adăparea porumbeilor se va face doar de personalul angajat EUROPEAN Master Pigeons OLR . Columbofililor participanți ca si comisie de supraveghere le este absolut interzis sa se apropie de mașina si au obligația sa filmeze si sa înregistrezepregătirea si lansarea porumbeilor. Columbofilii participanți ca si comisie de supraveghere vor fi remunerați . La fiecare lansare vor fi invitați ca sa participe si sa verifice lansarea si columbofili locali din zona lansării.

Pregătirea si Lansarea porumbeilor va fi întotdeauna in direct online pe pagina web EUROPEAN Master Pigeons OLR : www.europeanmasterpigeons.comsau www.europeanmasterpigeons.euca si pe pagina Facebook EUROPEAN Master Pigeons OLR .

La îmbarcarea pentru finala , columbofilii participanți care doresc, pot sa-si verifice doar proprii porumbei. Verificarea propriilor porumbeilor se va face doar in fata camerelor de supraveghere, a comisiei de îmbarcare si a personalului angajat EUROPEAN Master Pigeons OLR.

Ordinea va fi următoarea : porumbeii se vor aduce in camera de îmbarcare in cuștiajutătoare de către personalul angajat EUROPEAN Master Pigeons OLR . Se îndepărtează folia de protecție de către personalul columbodromului, se citește si comunica seria comisiei, care verifica autenticitatea seriei si se anunța proprietarul porumbelului . Daca acesta este prezent si dorește , poate sa verifice starea si forma porumbelului. Aceasta se va face doar in camera de îmbarcare , in fata camerelor si a comisiei. Proprietarii care nu sunt prezenți pot sa-si vadă porumbelul care va fi prezentat îndeaproape camerei principale de luat vedericare va fi online. Personalul angajat EUROPEAN Master Pigeons OLR va îmbarca porumbelul prin trecerea acestuia peste ceasul de îmbarcare , va aplica folia de protecție peste inel, i se va aplica o stampila de control pe aripa de către comisie si îl va îmbarca in cușca de transport. După atingerea numărului de porumbei per cușca aceasta va fi sigilata. După terminarea îmbarcării , cuștile de transport vor fi duse la mașina, iar siguranțele automate de deschidere a cuștilor, vor fi blocate si sigilate. După caz porumbeii vor fi adăpaţi si hrăniţi înainte de a porni spre locul de lansare.

In ziua finalei pana la ora 12, columbofilii participanți pot sa viziteze crescătoria. După aceasta ora vor începepregătirile de așteptare a porumbeilor, iar columbofilii participanți la finala se vor retrage in zona de așteptare special amenajata. Vor fi standuri cu mâncare si băutura pentru diverse gusturi .
Finala va fi transmisa online .
Porumbeii sosiți in finala vor fi vânduți la licitație astfel :
Locurile 1-20 si primii 5 AS, pe un site in Vest sau in Asia.
Toți porumbeii întorși din finala vor fi vânduți la licitație. Pentru porumbeii vânduți in Romania, se va percepe un comision de 15% din prețul de vânzare, iar restul va fi împărţit astfel : 50% crescător si 50% organizator, implicit EUROPA Master Pigeons OLR.

Pentru porumbeii vânduți in Vest sau Asia comisionul de organizare a licitației va fi mai mare. Din suma rămasadupă achitarea comisionului pentru organizarea licitațieicrescătorul ca primii 50% iar organizatorul 50%.
Porumbeii care nu s-au vândut la licitație pot fi răscumpăraţi contra sumei de 30 Euro de către proprietar in maxim 7 zile de la încheierealicitației.

EUROPEAN Master Pigeons OLR va decide ce va face in cazul rămânerii de porumbei nevânduți, aceștia fiind proprietatea sa indiscutabila.
Porumbeii fără pedigree nu vor beneficia de premii si de sumele rezultate din licitație ! Orice discuție sau predarea pedigreelor după finala este EXCLUSA ! Orice suma de bani cuvenita sau rezultata de la porumbeii fără pedigree revin in totalitate organizatorului EUROPEAN Master Pigeons OLR.
Toțiparticipanții prin predarea porumbeilor către organizator îşi asuma si se obliga la respectarea termenelor si condițiilor din prezentul regulament .
EUROPEAN Master Pigeons OLR dorește tuturor participanților mult succes si vânt in pene !
Deoarece Europa Master Pigeons OLR a fost acceptata ca membra in FCI, am hotărât sa dau o șansa de joc, in cele mai echitabile condiții tuturor columbofililor . Exista doua posibilitatea de a participa la Europa Master Pigeons OLR.

Prima este varianta standard , cea veche, pentru jucătoriiprofesioniști, care rămâne absolut neschimbata ca si condiții si premii : 2 porumbei activi plus doua rezerve 600 euro. Rezerva înlocuiește orice porumbel activ pierdut si câștiga premii in primele 4 HS-uri. Înainte de semifinala rezervele trebuiesc activate, daca nu au înlocuit un porumbel activ, cu suma de 300 euro/ rezerva.

A doua posibilitate de a participa este de 80 euro / porumbel. La 5 porumbei plătiți al6-lea este gratis. In aceasta varianta participați doar la primele 4 HS-uri. Premiile sunt cele de la primele 4 HS-uri.

HS4 - Stupina ( 352 Km ), FCI MUNDIAL RACING - , care se va desfășura sub supravegherea unei comisii FCI.

Apare AS FCI, ca si premii , care se calculeazădupă regulile FCI. După HS4, porumbeii înscriși la aceasta categorie se vor vinde la licitație . Dupăscăderea cheltuielilor generate de organizarea licitației , participantul va primii 50% din suma rămasa in urma vânzării la licitație.

Cei care doresc sa participe in continuare, la semifinala si finala pot sa-si activeze porumbeii sau un porumbel contra sumei de 300euro/ porumbel. Si au drepturi depline ca si jucătoriiprofesioniști.

Toți porumbeii, indiferent la ce categorie participa, care zboară la HS4 - Stupina ( 352 Km ), FCI MUNDIAL RACING, aduna puncte FCI, daca au inele genealogice recunoscute de FCI.

La doua echipe plătite FCI se aduna o echipa la premii. La 3 porumbei FCI activațidupă HS4 se aduna o echipa la premii.

Se poate participa cu minim 2 porumbei.

Este șansa ta de a concura , in condiții deosebite de fairplay si îngrijire a porumbeilor, împotriva celor mai buni columbofili din tara si din lume !

Regulament
Europa Master Pigeons OLR 2020

Porumbeii participanți la EUROPEAN Master Pigeons OLR trebuie sa poarte inel genealogic din anul 2020 si sa fie a unei federații columbofile recunoscute .

Trebuie sa fie in vârsta de minim 4-6 săptămâni, sa poată manca si bea apa singuri la predarea către EUROPEAN Master Pigeons OLR. Nu este obligatoriu sa fie vaccinați, deoarece absolut toți porumbeii colectați vor fi vaccinați si vor urma un program profilactic , in perioada de adaptare. La predare se va menționa daca porumbeii au fost sau nu vaccinați.

Prin predarea porumbeilor către EUROPEAN Master Pigeons OLR, se preda si dreptul de proprietate in toate formele, către Columbodromul E.M.P, acesta devenind proprietarul de drept al acestora.
Porumbeii vor fi ținuți in carantina, separați pe crescători timp de o săptămânăînainte de a fi introduși in crescătorie. Daca vor exista porumbei cu probleme in perioada de carantina , proprietarul acestora va fi informat imediat si acesta va decide ce trebuie făcut pe mai departe, va înlocui porumbeii cu probleme imediat sau va trimite gratis anul următor un număr egal de porumbei cu cei care au avut probleme. Porumbeilor cu probleme li se vor efectua analize de laborator pentru a nu exista dubii .

Porumbeii se vor colecta direct de la crescătoriaparticipanților sau de la reprezentantul legal al columbodromului. Din momentul predării porumbeilor de către participant si pana la intrarea in carantina durata nu va depăși 72 de ore.

Este obligatoriu ca la predarea porumbeilor sa se predea pedigreele si titlurile de proprietate, un cont bancar pentru plata premiilor , un număr de telefon si o adresa de mail pentru comunicarea rapida. Predarea pedigreelor se poate face si pe cale poștala pana cel târziu pe data de 01.06.2020.

Taxa de participare este de 600 de euro per echipa. Echipa este formata din 2 porumbei activi si 2 porumbei rezerve. Porumbelul rezerva câștiga premii la HS1, HS2, HS3 si HS4. Porumbelul rezerva înlocuiește oricare din porumbeii activi, in caz de pierdere a acestora, înainte de semifinala. Porumbelul rezerva trebuie activat înainte de semifinala contra sumei de 300 euro, daca cei doi porumbei activi sunt încă prezenți. Porumbeii activi se anunța care sunt de la înscriere. Daca crescătorul nu a făcut acest lucru, porumbelul cu cea mai mare serie este rezerva. Porumbeii rezerva se pot active oricând, daca acest porumbel nu ajunge in semifinala, banii pentru activare se înapoiază integral. Porumbelul rezerva se activează pana pe data de 27.08.2020 . Începând cu data de 28.08.2020 porumbelul rezerva poate fi activat de terțepersoane. Lista cu porumbeii rezerva care se activează , se actualizează zilnic.

Participanții care se înscriu si plătesc taxa de participare pana pe data de 31.12.2019 beneficiază de o reducere de 50 de euro din taxa de participare ( plătind doar 550 Euro / echipa ( 2 activi + 2 rezerve ). Porumbelul rezerva trebuie activat înainte de semifinala doar contra sumei de 275euro. Acest drept nu se poate transmite către terţi.

Plata se va face in următorul cont :
SC. EUROPEAN MASTER PIGEONS SRL
Adresse : Str. Catunului Nr. 2, ComunaBaia, Sat Baia, 727020, Jud. Suceava, Rumänien
BANCA TRANSILVANIA
Adresse 725200 Falticeni, Str. Republicii, Romania
Pentru plati in EURO:
IBAN : RO10 BTRL EURC RT04 7787 8001
Pentru plati in USD :
IBAN : RO14 BTRL USDC RT04 7787 8001
Pentru plăţi in RON :
IBAN : RO60 BTRL RONC RT04 7787 8001
SWIFT/ BIC : BTRL RO22

Plata premiilor pe teritoriul României se va face in RON, la cursul de schimb al Băncii Transilvania din ziua când se efectuează plata premiilor. Impozitarea premiilor, daca va fi cazul, se va face conform legilor in vigoare la data plătirii premiilor. Beneficiarul premiului va suporta taxele bancare de transfer. Plata premiilor se face după terminarea licitaţiilor, depunerea bilanţului anual şi validarea acestuia de către Agenţia Naţională a Finanţelor din România, conform legilor care sunt sau vor fi valabile în momentul plăţii premiilor. Europa Master Pigeons îşi asumă şi se obligă să plătească premiile puse în joc, calculate la numărul de echipe înscrise, dar în condiţiile şi data impusă de lege.
Prin trimiterea porumbeilor către European Master Pigeons SRL se înțelege asumarea in totalitate a regulamentului .

După perioada de carantina, care durează o săptămână, porumbeii vor fi introduşi in crescătorie. Porumbeii vor urma un program de profilaxie si vaccinare si se vor acomoda cu mediul interior si exterior al cuştii .
Primirea porumbeilor se face in perioada 29.02.2020 – 10.05.2020.

Porumbeii vor primii cipul electronic si se va ascunde inelul genealogic prin înfoliere de la intrarea in crescătorie. De la aceasta data absolut toţi porumbeii vor fi liberi sa zboare in jurul crescătoriei si vor începe antrenamentele ușoare cu îmbarcare generala cu ceasul pe antrenament.

In perioada de prepregătire, se vor face antrenamente intre 1 Km si 30 Km . Excepție vor face zilele cu condiții atmosferice extreme ( ploi torențiale, vanturi puternice, canicula , etc. ). Antrenamentele se vor efectua in toate cele 4 puncte cardinale.

Antrenamentele oficiale vor începe in jurul datei de 01.07.2020.
Programul de concursuri este următorul :
HS1- Bogdan Voda ( 104Km ) 05.08.2020
HS2 - Panciu ( 182 Km ) 12.08.2020
HS3 - Romanu - Brăila ( 264 Km ) 19.08.2020
HS4 - Stupina ( 352 Km ), FCI MUNDIAL RACING 26.08.2020
HS 5 Halbfinale - Biruința – 421 Km 08.09.2020
FINALE – 503 Km Bliznatsi 22.09.2020
Intre etape se vor face minim un antrenament cu ceas si îmbarcare intre 50Km si 100Km.

In perioada de pregătire, antrenare se vor face antrenamente zilnic intre 10Km si 100 Km cu ceasul pornit. Excepție vor face zilele cu condiții atmosferice extreme ( ploi torențiale, vanturi puternice, canicula , etc. ). Antrenamentele se vor efectua in toate cele 4 puncte cardinale.

Antrenamentele vor fi zilnice, cu îmbarcare, in perioada 01.07.2020 – 01.08.2020.

Organizatorii îşi rezerva dreptul de a modifica datele de antrenament si concurs , daca situația o impune sau in caz de forța majora. Orice modificare se va aduce imediat la cunoștințaparticipanților .

Îmbarcarea la HS-uri, Semifinala si Finala se face de către personalul columbodromului, in fata camerei de luat vederi si a unei comisii formata din participanți. Comisia nu va atinge porumbeii , doar vor verifica vizual seria de inel. La îmbarcarea pentru HS, Semifinala si Finala se va da jos folia protectoare de pe inel si după verificarea seriei de către comisie , se va trece porumbelul peste ceasul de îmbarcare si i se va înfolia din nou inelul in fata comisiei si a camerei de luat vederi si va fi pus in cușca de transport.

După terminarea îmbarcării sub supravegherea comisiei si a columbofililor participanți la îmbarcare , se vor pune cuștile de transport in mașina de transport porumbei si se vor sigila ușilemașinii.

Transportul porumbeilor se va face cu mașina de transport porumbeii autorizata, de către personalul angajat al columbodromului EUROPEAN Master Pigeons OLR.

La locul de lansare, toate pregătirile necesare unei bune lansări, hrănirea si adăparea porumbeilor se va face doar de personalul angajat EUROPEAN Master Pigeons OLR . Columbofililor participanți ca si comisie de supraveghere le este absolut interzis sa se apropie de mașina si au obligația sa filmeze si sa înregistrezepregătirea si lansarea porumbeilor. Columbofilii participanți ca si comisie de supraveghere vor fi remunerați . La fiecare lansare vor fi invitați ca sa participe si sa verifice lansarea si columbofili locali din zona lansării.

Pregătirea si lansarea porumbeilor va fi întotdeauna in direct online pe pagina web EUROPEAN Master Pigeons OLR : www.europeanmasterpigeons.com sau www.europeanmasterpigeons.eu ca si pe pagina Facebook EUROPEAN Master Pigeons OLR.

La îmbarcarea pentru finala , columbofilii participanți care doresc, pot sa-si verifice doar proprii porumbei. Verificarea propriilor porumbeilor se va face doar in fata camerelor de supraveghere, a comisiei de îmbarcare si a personalului angajat EUROPEAN Master Pigeons OLR.

Ordinea va fi următoarea : porumbeii se vor aduce in camera de îmbarcare in cuștiajutătoare de către personalul angajat EUROPEAN Master Pigeons OLR . Se îndepărtează folia de protecție de către personalul columbodromului, se citește si comunica seria comisiei, care verifica autenticitatea seriei si se anunța proprietarul porumbelului . Daca acesta este prezent si dorește , poate sa verifice starea si forma porumbelului. Aceasta se va face doar in camera de îmbarcare , in fata camerelor si a comisiei. Proprietarii care nu sunt prezenți pot sa-si vadă porumbelul care va fi prezentat îndeaproape camerei principale de luat vederi care va fi online. Personalul angajat EUROPEAN Master Pigeons OLR va îmbarca porumbelul prin trecerea acestuia peste ceasul de îmbarcare , va aplica folia de protecție peste inel, i se va aplica o stampila de control pe aripa de către comisie si îl va îmbarca in cușca de transport. După atingerea numărului de porumbei per cușca aceasta va fi sigilata. După terminarea îmbarcării , cuștile de transport vor fi duse la mașina, iar siguranțele automate de deschidere a cuștilor, vor fi blocate si sigilate. După caz porumbeii vor fi adăpaţi si hrăniți înainte de a porni spre locul de lansare.

In ziua finalei pana la ora 12, columbofilii participanți pot sa viziteze crescătoria. După aceasta ora vor începepregătirile de așteptare a porumbeilor, iar columbofilii participanți la finala se vor retrage in zona de așteptare special amenajata. Vor fi standuri cu mâncare si băutura pentru diverse gusturi .
Finala va fi transmisa online .
Porumbeii sosiți in finala vor fi vânduți la licitație astfel :
Locurile 1-20 si primii 5 AS, pe un site in Vest sau in Asia.
Toți porumbeii întorși din finala vor fi vânduți la licitație. Pentru porumbeii vânduți in Romania, se va percepe un comision de 15% din prețul de vânzare, iar restul va fi împărţit astfel : 50% crescător si 50% organizator, implicit EUROPA Master Pigeons OLR.

Pentru porumbeii vânduți in Vest sau Asia comisionul de organizare a licitației va fi mai mare. Din suma rămasadupă achitarea comisionului pentru organizarea licitațieicrescătorul ca primii 50% iar organizatorul 50%.

Porumbeii care nu s-au vândut la licitație pot fi răscumpăraţi contra sumei de 30 Euro de către proprietar in maxim 7 zile de la încheierealicitației.

EUROPEAN Master Pigeons OLR va decide ce va face in cazul rămânerii de porumbei nevânduți, aceștia fiind proprietatea sa indiscutabila.
Porumbeii fără pedigree nu vor beneficia de premii si de sumele rezultate din licitație ! Orice discuție sau predarea pedigreelor după finala este EXCLUSA ! Orice suma de bani cuvenita sau rezultata de la porumbeii fără pedigree revin in totalitate organizatorului EUROPEAN Master Pigeons OLR.
Toțiparticipanții prin predarea porumbeilor către organizator îşi asuma si se obliga la respectarea termenelor si condițiilor din prezentul regulament .
EUROPEAN Master Pigeons OLR dorește tuturor participanților mult succes si vânt in pene !

 

Reprezentanti

Alfons Klaas Reprezentant GermaniaAlfons Klaas
Westerwieher Str.208, 33397 Rietberg
Tel : 0173-2809855
Email: alfons.klaas@europamasterpigeons.com


Waldow WernerWerner A. Waldow
46282 Dorsten, Gräwingheide 2
Tel:0049 172 2626841
Email: Werner.A.Waldow@gmx.de


reprezentant OlandaDickmann-Stroetges
41379 Bruggen , Genholterstrasse 34
Tel : 02163-5714549
Email: dickmann.stroetges@europamasterpigeons.com


Lorenzo Ghiaci reprezentant ItaliaLorenzo Ghiacci
47014 Meldola , Via RaggiS.Colombano 9
Tel : 0329 5327910
Email: lorenzo.ghiacci@europamasterpigeons.com


turkeyYusuf & Ercan Yıldız
Tel : +90 0535 977 70 20
Email: ysfyldz0059@gmail.com


Nawaf al dakheelNawaf al dakheel
Tel: 0096560066400
Email: nawaf.2o16@hotmail.com

Reprezentantul nostru in Quweit, Iran si Emiratele Arabe Unite

نواف الدخيل
وكيل نقطة ماستر اوروبا
في الكويت والخليج

 


Mohammed Essa Khalifa Alkhaldi

Mr. Mohammed Essa Khalifa Alkhaldi
Phone number : +97455590566
DOHA - QATAR
الوكيل الحصري في قطر والخليج ( نقطة اوروبا ماستر لسباق الحمام الزاجل )

 


Ilijan

Ilijan van der Zhek
Phone number : +359897260666
Email: ivdzhek@gmail.com
My social media: Facebook (Ilijan van der Zhek)
+ WhatsApp and Viber to this number (+359897260666)

Sponsori

fb benzinglive

 

geraldy tauben 01 en

 

Mifuma

 

images

 

mifuma

logo GP

shop europa master pigeons

SC. EUROPEAN MASTER PIGEONS SRL
Adresa: Str. Catunului Nr. 2, Comuna Baia, Sat Baia, 727020, Jud. Suceava, Romania

Telefon: 0747 332 163

anpc sol